תכשיטים בלבן - Jewelry in White

במבט ראשון נראה שהצבע הלבן מנוגד לתפיסה הצבעונית שלי אך בתורת הצבעים הלבן הוא סכום כל הצבעים ביחד. אני מנסה להעביר דרכו את הטוהר, התמימות, הנקיון והתקוה שבאהבה

At 1st glance white jewelry negates my color phylosophy, yet color theory shows WHITE as the sum of all colors. I try to reflect through my white pieces the purity, innocence and hope for true love.

חזרה לגלריה הראשית >

עדי אור | תכשיטים של אור וצבע | מלי זילברמן | נייד. 054.5216724 | דוא"ל. mali_zil@walla.com | צילום: יוס סטייבל

 |    

 
Tivonet